KONTAKT    GALERIA    PRODUKTY    SKLEP  
 
 Tlenoterapia
  podstawy naukowe
  oxygen bar
 Fototerapia
  podstawy naukowe
  zastosowanie
 Terapia Mora
  podstawy naukowe
  alergie
  terapia antynikotynowa
 Salon urody
  kosmetyka tlenowa
  kosmetyka biocybernetyczna
 Aktualności nowiuśki
  nowe nowe
 ZAPRASZAMY DO SKLEPU 

Podstawy naukowe

W Polsce od kilku do kilkanastu procent ogólnej populacji manifestuje - zależne od pór roku - zmiany nastroju, stopnia aktywności zawodowej i społecznej, upodobań dietetycznych, zaburzenia snu. Sezonowe zmiany długości dnia oraz intensywności światła słonecznego mają tu decydujące znaczenie. światło słoneczne jest najsilniejszym synchronizatorem rytmów biologicznych człowieka. Jego działanie może powodować przesunięcia w czasie okołodobowych rytmów: czuwanie-sen, temperatury wnętrza ciała, rytmu wydzielania niektórych hormonów etc. Dzięki temu organizm zdolny jest dostosować się do sezonowych zmian oświetlenia. Wydaje się, że upośledzenie endogennych mechanizmów adaptacyjnych odgrywa rolę w patogenezie zespołu psychopatologicznego określanego mianem choroba afektywna sezonowa (ChAS), inaczej depresja zimowa. Charakteryzuje się ona zaburzeniami rytmu czuwanie-sen pod postacią nadmiernej senności, nadmiernym apetytem na słodycze, obniżeniem podstawowego nastroju, zmniejszeniem aktywności ruchowej oraz upośledzeniem sprawności intelektualnej. Objawy te ustępują samoistnie wraz ze wzrostem intensywności światła słonecznego i wydłużaniem się dnia. Spostrzeżenie to stało się podstawą zastosowania światła sztucznego, zbliżonego parametrami do światła słonecznego czyli fototerapii, w leczeniu depresji zimowej. Badania ostatnich lat dowodzą, że zastosowanie fototerapii w znacznym stopniu łagodzi objawy ChAS, bądź nawet powoduje ich całkowite ustąpienie. W porównaniu z farmakoterapią podkreślić należy korzyści ekonomiczne, komfort tej metody, możliwość stosowania w każdej grupie wiekowej, znaczne zawężenie przeciwwskazań.

Badania epidemiologiczne wskazują, że dolegliwości związane z ChAS odczuwa ok. 5% ogólnej populacji, w tym 70-80% stanowią kobiety. ChAS stanowi więc problem społeczny, tym bardziej, że zdecydowana większość z nich pozostaje bez jakiejkolwiek pomocy terapeutycznej, a część zmuszona jest korzystać z leczenia środkami przeciwdepresyjnymi ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Ilość światła dochodzącego do naszych oczu jest ważnym czynnikiem poprawiającym nastrój - intensywne światło ma działanie przeciwdepresyjne. Typowe oświetlenie w biurowym pomieszczeniu kształtuje się na poziomie od 300 do 500 luksów. Liczbę tę wyznaczono eksperymentalnie szacując skuteczność terapii różnymi natężeniami światła w określonym czasie u osób cierpiących na zaburzenia sezonowe nastroju. W porze jesienno-zimowej substytucja światła słonecznego światłem emitowanym przez lampy do fototerapii jest niezwykle pomocna u osób bardzo wrażliwych na jego niedobór. W wielu placówkach specjalistycznych na świecie, szczególnie w Skandynawii, na Alasce oraz północnych rejonach Kanady jest ona najpopularniejszą formą leczenia depresji zimowej. W OXYGEN jako jedni z nielicznych w Polsce stosujemy fototerapię. W połączeniu z sesjami tlenowymi w otoczeniu bujnej "tropikalnej" roślinności, działanie fototerapii jest jeszcze pełniejsze.

 
 
www.gryf.pl 
 

KONTAKTGALERIAPRODUKTYSKLEPE-mail
TlenoterapiaFototerapiaTerapia MoraSalon urodyAktualnościE-mail
podstawy naukowezastosowanie
treścią naszego serwisu jest: xxxxx [linki]