KONTAKT    GALERIA    PRODUKTY    SKLEP  
 
 Tlenoterapia
  podstawy naukowe
  oxygen bar
 Fototerapia
  podstawy naukowe
  zastosowanie
 Terapia Mora
  podstawy naukowe
  alergie
  terapia antynikotynowa
 Salon urody
  kosmetyka tlenowa
  kosmetyka biocybernetyczna
 Aktualności nowiuśki
  nowe nowe
 ZAPRASZAMY DO SKLEPU 

Podstawy naukowe

Zasada działania - biorezonans

Terapia MORA jest nowoczesną metodą terapeutyczną z dziedziny biocybernetyki medycznej, stosowaną z powodzeniem od z górą 20 lat zarówno w Niemczech - gdzie została wynaleziona - jak i w innych krajach. Najkrócej i najbardziej obrazowo mówiąc, polega ona na odebraniu z powierzchni ciała pacjenta mikromagnetycznych oscylacji, by je móc przy pomocy urządzenia terapeutycznego wykorzystać w celu wywołania efektu terapeutycznego.

Informacje pochodzące z organizmu są rozdzielane w tak zwanym "biorezonansowym molekularnym układzie absorbującym", (MoAb), na części fizjologiczną i patologiczną. Nie fizjologiczna część sygnału, "drgania patologiczne", wynikające z zaburzeń ustrojowych ulega następnie obróceniu o 180o, "odbiciu w lustrze". Zabieg ten pozwala na neutralizację informacji patologicznej i pobudzenie sił odpornościowych organizmu, co w większości przypadków przynosi szybko zauważalny i trwały efekt terapeutyczny.

Za pośrednictwem urządzeń typu MORA nie jest przekazywana do organizmu "obca" energia, tak jak na przykład w wypadku zabiegów medycyny fizykalnej, pacjent jest całkowicie odseparowany od prądu galwanicznego. Koncepcja terapii MORA jest sumą doświadczeń 5000 lat tradycji medycyny chińskiej (TCM), 200 lat z górą homeopatii oraz kilkudziesięciu lat elektroakupunktury.

W 1970 roku dr Franz Morell i inżynier Erich Rasche skonstruowali pierwszy instrument typu MORA. Od tamtej pory urządzenie to jest nieustannie modyfikowane i ulepszane, stając się potężnym narzędziem do diagnozy i terapii, pozwalającym terapeucie na skuteczne działanie nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Terapia MORA uzupełnia medycynę akademicką, nie zastępując jej. Diagnostyka i terapia pozwala na dobór i operowanie leczniczymi substancjami w ilościach minimalnych w celu wpłynięcia na przebieg procesów niedostępnych przy wykorzystaniu li tylko metod konwencjonalnych. Celem terapii MORA jest subtelna regulacja wewnętrznych systemów organizmu odpowiedzialnych za utrzymanie go w stanie dynamicznej równowagi, stymulacja i wzmocnienie układu immunologicznego. Zebrane bogate doświadczenia dowodzą, że terapia dosięga nie tylko płaszczyzny somatycznej ale i psychowegetatywnej organizmu, oddziałując zarówno w sposób całościowy (holistyczny) jak i lokalny. By to osiągnąć terapeuta musi wszakże wziąć pod uwagę zależności wynikające z teorii akupunktury i homeopatii na równi z wiedzą o anatomii i patologii. W porównaniu do innych metod leczenia "w zgodzie z naturą", dzięki logicznej fizykalnej koncepcji, terapia MORA jest łatwa to nauczenia, pozwala na łatwe łączenie z innymi rodzajami terapii. Jej zastosowanie w gabinecie pozwala na zminimalizowanie wysiłku i czasu leczenia. Oprogramowanie sterujące umożliwia logiczne zaplanowanie procesu terapeutycznego ze szczegółowym udokumentowaniem danych dotyczących pacjenta.


Diagnostyka

Diagnostyka MORA polega na połączeniu pomiarów punktów biologicznie aktywnych z doborem substancji leczniczych oraz trybów nastaw urządzenia dla uzyskania maksymalnej skuteczności terapeutycznej.

Dzięki idei dr F. Morella możliwe jest bezpieczne testowanie substancji toksycznych i patogenicznych, a następnie ich eliminacja z organizmu przy zminimalizowaniu niepożądanych reakcji, które często pojawiają się po zainicjowaniu procesu leczenia. Idea dr. F. Morella jest oryginalna i jedyna w swoim rodzaju, co szczególnie doceniają pacjenci cierpiący na zadawnione, chroniczne dolegliwości oraz osoby ciężko chore, gdyż pozwala w sposób łagodny przeprowadzić zarówno diagnostykę jak i terapię. W takim stopniu nie pozwala na to żaden inny system! Osiągnięto to, dzięki specjalnej konstrukji pozwalającej na unikatowe sprzężenie części diagnostycznej z terapeutyczną.


Nowy test obciążenia elektrosmogiem

Aparat MORA-Super pozwala na pomiar prądów i napięcia w jamie ustnej oraz kontrolę ognisk chorobowych w jej obszarze bez zastosowania prądu stymulującego.

Według Aschoffa i Mersmanna krew pod wpływem obciążeń pochodzenia elektromagnetycznego (elektrosmog) zawiera informacje, na które składają się głównie oscylacje lewoskrętne, przeciwne do stanu fizjologicznego, w którym dominują składowe o kierunku prawoskrętnym. Przy znaczącym obciążeniu elektrosmogiem wartość mierzona w punktach biologicznie aktywnych ulegnie poprawie po skonfrontowaniu za pośrednictwem urządzenia MORA organizmu pacjenta z informacją zawartą w pobranej próbce. Usunięcie ewentualnego obciążenia elektrosmogiem ma duże znaczenie dla pomyślnego przebiegu wszelkiego tego typu terapii.


Nowa diagnostyka nietolerancji...

W 1983 roku dr F. Morell opracował nowy sposób wykrywania nietolerancji w ramach diagnostyki MORA. Pomiar w punktach biologicznie aktywnych pacjentów z nietolerancją często wykazuje znaczące odchylenia od wartości normalnych, określone kanały energetyczne (według TCM i EAV) odznaczają się powinowactwem do specyficznych substancji. Jeżeli zatem odwrócona w fazie informacja podejrzanej substancji zostanie skonfrontowana z organizmem pacjenta i wywoławywoła poprawę wartości mierzonej w punktach biologicznie aktywnych, oznacza to, że dana substancja nie jest przez organizm badanego dobrze tolerowana. W ten sposób można sprawdzać lekarstwa, żywność i wszelkiego rodzaju substancje mogące być źle tolerowane, uzyskując szczegółowy obraz stanu nietolerancji pacjenta bez wywołania niepożądanych reakcji.Główną zaletą terapii MORA jest to, iż diagnostyka przeprowadzana nie jest w trybie prowokacji, co w przeciwieństwie do innych metod, na przykład klasycznej elektroakupunktury dr R. Volla, pozwala na posługiwanie się substancjami w formie nie spotencjalizowanej, takiej z jaką pacjent ma kontakt w swoim środowisku. Nie potrzebne staje się ich uprzednie przetworzenie do postaci homeopatycznej. Przeprowadzanie badania nietolerancji w tej formie, dodatkowo przy użyciu bezbolesnego punktoskopu o małej sile nacisku jest oczywiście szczególnie ważne podczas badania dzieci.


Terapia

Podstawową zasadą koncepcji terapii MORA jest wykorzystanie indywidualnych i specyficznych informacji pochodzących z organizmu pacjenta dla regulacji biofizycznych systemów regulacji, które odpowiedzialne są za utrzymanie dynamicznej równowagi organizmu. Skutki tego rodzaju regulacji odzwierciedlają się niemal natychmiast w płaszczyźnie biochemicznej. Wynika z tego, że nie istnieje żaden proces biochemiczny, żadna reakcja, które nie byłyby uwarunkowane w płaszczyźnie fizycznej.

Każda terapia może być prowadzona według wielu wariantów uwzględniających indywidualny stan pacjenta. Indywidualizacja polega, między innymi, na rozpoznaniu pól zaburzeń i zadawnionych ognisk chorobowych. Poniżej przedstawiono krótką listę możliwych wariantów terapii:

 1. Terapia uzupełniająca z wykorzystaniem wydzielin i wydalin (krew, ślina, mocz, itd...);
 2. Terapia uzupełniająca z zastosowaniem przetestowanego lekarstwa;
 3. Terapia uzupełniająca z zastosowaniem przetestowanej substancji nietolerowanej, toksyn, trucizn środowiskowych i wielu innych substancji "aplikowanych" za pośrednictwem kanału odwracającego fazę sygnału;
 4. Dobór homeopatyków przy wykorzystaniu programu elektronicznej homeopatii (ELH) albo urządzenia pomocniczego TSE pozwalającego na ogromne skrócenie czasu doboru substancji w odpowiedniej potencji;

Wskazania

Aparaty i terapia MORA znajdują zastosowanie w leczeniu niemal wszystkich chorób, których przyczyną są zaburzenia wewnętrznego systemu regulacji, którym nie towarzyszą rozległe i nieodwracalne zmiany anatomiczne:

 • choroby infekcyjne;
 • nietolerancje;
 • choroby autoimmunologiczne;
 • zaburzenia pochodzenia reumatycznego;
 • chroniczne stany bólowe; zaburzenia metaboliczne z wyłączeniem dziedzicznych chorób związanych z niedoborem enzymów i dziedzicznych chorób skóry;
 • schorzenia typu degeneracyjnego;
 • zaburzenia neurologiczne, w których możliwe jest ograniczenie lub zmniejszenie nasilenia zaburzeń funkcji neurologicznych; leczeniu uzależnień, zwłaszcza nikotynizmu

Dwa przykłady z terapii terapeutycznej...

Przykład 1...

51-letnia kobieta od miesięcy cierpiała na zespół bark-ręka, ból promieniował w kierunku prawej ręki, ograniczając ruchomość prawego stawu barkowego. Ortopedyczne leczenie ciągnęło się od miesięcy, jednak miejscowe iniekcje prednisolonu oraz podawanie standardowych analgetyków nie przyniosły widocznych rezultatów. Po trzech sesjach terapeutycznych MORA, uzupełnionych terapią wyrównującą stan terminalnych punktów biologicznie aktywnych rąk i stóp, terapią obręczy barkowej i kręgosłupa na połączeniu odcinków szyjnego i piersiowego za pomocą dodatkowej elektrody - rolki podwójnej - pacjentka poczuła gwałtowny, przypominający kolkę ból w obszarze jelita grubego, której towarzyszyło wielokrotne oddawanie na zmianę płynnego i twardego stolca. Po czterech sesjach terapeutycznych wszelkie objawy w rejonie barku i ręki ustąpiły całkowicie, co więcej staw pacjentki odzyskał całkowitą ruchomość. Przyczyna chronicznej dolegliwości stawu barkowego tkwiła w zaburzeniu prawego meridianu jelita grubego, które związane było także z chronicznymi zaparciami.

Przykład 2...

44-letnia kobieta cierpiała od lat na powtarzające się ataki migrenowe z wszelkimi typowymi objawami. Wieloletnie leczenie okazało się bezskuteczne.

Przy badaniu wykryto wrażliwą i bolesną pod uciskiem bliznę po operacji wyrostka. Pomiary punktów biologicznie aktywnych były podwyższone, co mogło świadczyć o nietolerancji pokarmowej. Rzeczywiście, badanie wykazało nietolerancję na produkty mleczne, pszenicę i drożdże. Podczas wywiadu okazało się, że pacjentka cierpi na chroniczne zaparcia. Przeprowadzono typową terapię nietolerancji po okresie karencji. Oprócz tego przeprowadzono kilkakrotnie sesje usuwania blokady związanej z blizną oraz sesje terapii przeciwbólowej przy użyciu standardowych elektrod i dodatkowo elektrody rolkowej na bocznej powierzchni szyi pacjenta. Powtarzające się w odstępach tygodniowych ataki bólu zaczęły pojawiać się rzadziej. Po sześciu sesjach ustały całkowicie. Po normalizacji stanu punktów biologicznie aktywnych pacjentka mogła ponownie z wolna rozpocząć przyjmowanie do tej pory nie tolerowanych pokarmów.


Przeciwskazania

Terapii MORA nie można stosować w stanach ostrych i szybko przebiegających chorób, kiedy nieodzowna jest natychmiastowa interwencja lekarska. Jej głównym przeznaczeniem jest leczenie chorób chronicznych, wobec których współczesna medycyna kliniczna jest bezradna lub niewiele może pomóc. Terapia MORA z zasady jest protokołem wiodącym do indywidualizacji poczynań terapeutycznych, które w zależności od sytuacji pacjenta mogą zająć sporo czasu - zależy to wyłącznie od stanu zawansowania schorzenia - jednak mogą okazać się zbawienne w przypadku nawet nieodwracalnych na pozór zmian chorobowych, w znaczącym stopniu podnosząc odporność organizmu.


Terapia Mora na świecie

Koncepcję terapii stworzył w połowie lat 70. dwudziestego wieku dr F. Morell. Było to ukoronowanie jego prac w dziedzinie elektroakupunktury wg dr R. Volla (EAV). Aparatura powstała dzięki współpracy z inż. E. Rasche, który czynnie konstruuje kolejne generacje urządzeń do medycyny komplementarnej aż do dzisiaj. Od chwili jej wynalezienia zasady terapii MORA, jak i aparaty przekroczyły granice Republiki Federalnej Niemiec i rozprzestrzeniły się praktycznie na całym świecie. Aparaty ze znaczkiem f-my Med-Tronik pracują w HOLANDII, BELGII, FRANCJI, WIELKIEJ BRYTANII, IRLANDII, SZWAJCARII, HISZPANII, PORTUGALII, AUSTRII, WŁOSZECH, DANII, SZWECJI, FINLANDII, GRECJI, POLSCE, ROSJI, WĘGRZECH, W IZRAELU, STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, MEKSYKU, ARGENTYNIE, BRAZYLII, SINGAPURZE, MALEZJI, KOREI, INDONEZJI, NA FILIPINACH, W EGIPCIE, POŁUDNIOWEJ AFRYCE, AUSTRALII I NA SŁOWACJI I W CZECHACH, wszędzie ciesząc się znakomitą opinią z uwagi na zalety konstrukcyjne i jakość wykonania. Tak jak w Niemczech, organizowane są we wszystkich tych krajach seminaria i warsztaty poświęcone nie tylko terapii MORA jako takiej, lecz w ogóle szeroko pojętej medycynie komplementarnej. We Francji, Belgii, Włoszech i w Niemczech działają międzynarodowe stowarzyszenia medycyny biocybernetycznej. Międzynarodowe zespoły badawcze potwierdziły skuteczność terapeutyczną terapii MORA.


Autor:
Dr med. Eckart Herrmann
Dyrektor Silvaticum Clinic
Wöllenwerg 42, D-32805 Horn-Bad Meinberg, Niemcy
 
 
www.gryf.pl 
 

KONTAKTGALERIAPRODUKTYSKLEPE-mail
TlenoterapiaFototerapiaTerapia MoraSalon urodyAktualnościE-mail
podstawy naukowealergieterapia antynikotynowa
treścią naszego serwisu jest: xxxxx [linki]